kennismaking                                                                      gratis

rt behandelingslessen                                                        47,50 euro/45 min.

didactisch onderzoek                                                         200 euro

(incl. 2 onderzoeksessies van 45 min., verslag en behandelingsplan)                               

evaluatiegesprek ouders en kind                                      gratis/30 min.

compleet pakket                                                                  450 euro                                         

(onderzoek, verslag, handelingsplan, 6 rt behandelingslessen en evaluatie)

strippenkaart van 5 lessen                                                 225 euro

huiswerkbegeleiding                                                           47,50 euro/60 min                         

brugklastraining (5 lessen van 45 min.)                           225 euro      

citotraining (5 lessen van 45 min)                                    225 euro                                                                                                                           

 

 

Tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT), onderwijs is vrijgesteld van BTW.

De basisverzekering vergoedt geen Remedial Teaching, sommige aanvullende verzekeringen wel. Neem daarvoor contact op met uw zorgverzekering.

Onderzoeks-- en lesmateriaal zijn inbegrepen, tenzij anders afgesproken.

Betalingen gaan uitsluitend contant of per pin.

Bij ziekte of verhindering moet er 24 uur van te voren afgemeld worden, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.