Heeft een kind op school moeite met rekenen, taal, (werkwoord)spelling, schrijven, begrijpend lezen of het maken van CITO-toetsen? Ik kan helpen!

Ik begin altijd met uitzoeken waar het probleem echt zit. Dit doe ik d.m.v. testjes en onderzoekjes of  toetsen die door school zijn aangedragen.

Zodra ik weet wat het meest dringende probleem is, stel ik een handelingsplan op en bespreek dat met ouders en kind. Daarna kunnen we gericht aan de slag. Ik speel bij het plan zoveel mogelijk in op de aangeleerde regels van school. Na een aantal weken evalueren we samen het plan.

Omdat ik bij mijn eigen kinderen merkte dat de overgang naar het voortgezet onderwijs erg groot is en niet alle kinderen de vaardigheden hebben om daar succesvol mee om te gaan, bied ik aan groep 8 leerlingen en beginnende brugklassers brugklastrainingen aan. Leren leren, samenvatten en plannen komen in deze training van 5 lessen aan bod.

Middelbare scholieren uit de onderbouw kan ik helpen met huiswerkbegeleiding. We gaan dan samen zitten om te kijken hoe we het huiswerk het best kunnen plannen, leren en maken. Het maken van een goede samenvatting kan daar ook zeker bij horen.

Bij voldoende aanmeldingen start ik een plusklas, waar het accent ligt op de executieve functies en -vaardigheden. Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben hier vaak moeite mee. Als moeder èn leerkracht van meer- en hoogbegaafde kinderen weet ik wat er kan gebeuren als een kind niet voldoende uitgedaagd wordt. Onderprestatie, een hekel aan school, leer- en gedragsproblemen vinden vaak hun oorzaak in onvoldoende uitdagend werk. We gaan in mijn plusklas leren doelgericht met (moeilijkere) taken om te gaan. Belangrijk hierbij is dat de kinderen leren omgaan met hun emoties als ze tegen hun grenzen aan lopen, want dat zijn ze vaak niet gewend. Het gaat in de plusklas meer om dit proces dan om het resultaat, al vinden deze kinderen het ook vaak heerlijk om eens goed uitgedaagd te worden!